İctimai elmlər

Gülxani Pənah. “Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri”

Gülxani Pənah. “Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri”. Filoloji-elmi tədqiqat əsəri. Bu monoqrafikelmi əsərdə professor, elmlər doktoru, görkəmli xalq yazıçısı, alim Mir Cəlalın elmi yaradıcılığı tədqiq olunur. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 97 (40 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

“Virtual elm” e-dərgi N 1. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”

“Virtual elm” e-dərgi N 1. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi məcmuə. “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК”. “THE ACTUAL PROBLEMSOF STUDY OF HUMANITIES”   Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 94 (39 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Elçin Əlibəyli: “Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları”

“Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları”. Elmi monoqrafik əsər. Kitabda müəllif televiziya təhlilinin metodoloji əsaslarını, təhlil tipini, xüsusiyyətlərini yaratmağa çalışılır, məhz bu kontekstdən analiz verilir, təhlil aparılır. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 93 (38 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat | Leave a comment

Eliza İsmayılova: “Qloballaşma dövründə “zəka axını”

“Qloballaşma dövründə “zəka axını” (fəlsəfi-sosioloji təhlil)”. Dissertasiya-monoqrafiyada «zəka axını» probleminə yeni yanaşma istiqamətlərinin müəyyən edilir: gələcəkdə bu sahədə aparılacaq elmi tədqiqatlara zəmin yaradır. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında   “Gənc elektron elm”: 65 (19 – 2014)   Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Gənc […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

Əlizadə Əsgərli. “Xəlil Rza Ulutürk: Milli ideal mücahidi”

Əlizadə Əsgərli. “Xəlil Rza Ulutürk: Milli ideal mücahidi”.Elmi-filoloji monoqrafiya. Kitab müəllifin uzun illər “XX əsr Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində milli ideal və xalq taleyi problemi araşdırması əsasında hazırlanıb. Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 79 (28 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, […]

Posted in Bədii Ədəbiyyat, Elmi, Fəlsəfə | Leave a comment

Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov. “Təhsildə şəxsiyyət problemi”

Bəxtiyar Əliyev, Rəşid Cabbarov. “Təhsildə şəxsiyyət problemi”. Psixologiya elminə aid elmi monoqrafiya. “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 77 (26 – 2014) Virtual İnternet Resurs Mərkəzinin təqdimatında “Gənc elektron elm” – Elektron kitab N 77 (26 – 2014) Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər […]

Posted in Fəlsəfə | Leave a comment

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir